เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

adw

 

 

เอกสารขอสินเชื่อส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร

 

เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าปกติแล้วในการขอสินเชื่อแต่ละครั้งเราต้องเตรียมเอกสารแบบไหนอะไรบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการประเมิณและอนุมัติสินเชื่อได้ไวกว่าปกติ ซึ่งวันนี้ผู้เขียนจะรวบรวมเอกสารที่นิยมใช้ประกอบการขอสินเชื่อซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

1สำหรับเจ้าของกิจการ

  • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ใบจดทะเบียนประกอบการ
  • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement , บิลเงินสด , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นต้น
  • รูปถ่ายหน้างาน/รูปถ่ายออฟฟิศ

 

ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาในการขออนุมัติสินเชื่อ ประมาณ 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ ตลอดจนประวัติการชำระเงินล้วนมีผลต่อระยะเวลาขอสินเชื่อทั้งสิ้นครับ

Read 313 times