ขั้นตอนการยื่นกู้สินเชื่อ

สำหรับผู้ที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อกับเรา มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

Image
มีเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ
มีเอกสารจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือรับรองบริษัท
Image
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ที่ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ธุรกิจเป็นหลักแหล่ง 

Image
เป็นเจ้าของกิจการ
ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ
Image
มีเอกสารแสดงรายได้
มีเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายของตนเองและธุรกิจ